هوش مصنوعی در کنترل کووید-19

هوش مصنوعی در کنترل کووید-19

الگوریتم جدید هوش مصنوعی در کنترل ویروس جدید نقـــش خواهد داشت. این الگوریتم داشتن

ماسک و یا وسایل محافظتی مشابه را در مکان های عمومی و خصوصی را بررسی می کند.طراحی 

و توسعه این هوش مصنوعی توسط  Aerialtronics یک شرکت ساخت پهباد انجام شده است.

این هوش مصنوعی قابلیت کار کردن با تمامی دوربین های نظارتـــی و دوربیـــن های نسب شده بر

 روی پهباد ها را دارد. این برنامه برای شناسایی چهره ها و طبقه بندی آنها به عنـــوان داشتن و یا

نداشتن ماسک طراحی شده است و می تواند در زمان واقعی پیام اخطار را بـــرای اپراتور افرادی

که پوشش محافظ مناسبی ندارند ، ارائه دهد.

با استفاده از این هوش مصنوعی ، در کنترل ویروس جدید پیشرفت خوبی حاصل می شود

این فناوری در مناطقی مورد نیاز است که ، برای کمک به امنیت اجرای سیاست های بهداشتی

باید از ماسک صورت استفاده شود ، از جمله در مناطق ترانزیتی مانند فرودگاه ها و حمل و نقل

عمومی و همچنین در فضاهایی مانند اماکن ساختمانی ، مراکز خریــــــد و اماکن ورزشی و غیره.

توسعه فناوری هوش مصنوعی در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کشورها و سازمان های

خصوصی پوشیدن ماسک های صورت را در مناطقی که تجمع افراد زیاد است ، به عنوان بخشی

از تلاش های مداوم برای محدود کردن شیوع کورونا ویروس در نظــر می گیرند. به عنوان مثال

در انگلیس ، از 15 ژوئن پوشیدن ماسک صورت در وسایـــــل نقلیه عمومی اجباری خواهد شد،

در حالی که اکنون بیش از 50 کشور جهان پوشیــدن چنیــــن پوشش های صورت را در فضاهای

عمومی الزامی کرده اند. با این حال ، اجرای پوشیدن ماسک های صورت بــــرای پلیس و سایر

 ارگان های امنیتی به شدت چالش برانگیز است ، این هوش مصنوعی می توانــــد کمک بزرگی

برای کنترل بیماری باشد. اما مانند هر فناوری که مستلزم شناسایی چهره باشد ، نصب چنین

فناوری احتمالاً با نگرانی های معمول در مورد  حریم خصوصی روبرو خواهد شد.

1 نظر

  • واقا آدم علاقه مند میشه به هوش مصنوعی وقتی همچین اتفاقاتیو میبینه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.