Admin, Author at شرکت هوش مصنوعی ویرا سگال کارو

هوش مصنوعی در بسکتبال به کمک رباتیک یک ماشین تمرینی خلق کرد (دستگاه Ball passer )
...

هوش مصنوعی در بسکتبال به کمک رباتیک یک ماشین تمرینی خلق کرد (دستگاه Ball passer )

متخصصان بسکتبال برای پیشرفت و ارتقاء ورزشکاران از تجهیزاتی که در آنها از فناوری هوش مصنوعی در بسکتبال به کار می رود استفاده می کنند.  این روزه دانشمندان با هوشمند سازی محیط، تجهزات و ...
...

پردازش زبان طبیعی چیست

معرفی گجت: و تکنولوژی روز دنیا معرفی گجت: به وســـائل و تجهیــــزات کوچک و تازه‌اختراعی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری ...