یادگیری ماشینی در آزمایشگاه های شیمی

یادگیری ماشینی در آزمایشگاه های شیمی

یادگیری ماشینی به طور گسترده ای در علوم و آزمایشگاه های شیمی برای طراحی دارو و سایر فرایندها مورد استفاده قرار گرفته است. مدل هایی که به طور آینده نگر برای نتایج واکنش جدید آزمایش می شوند و برای تقویت درک انسان برای تفسیر تصمیمات واکنش شیمیایی گرفته شده توسط چنین مدل هایی مورد استفاده قرار می گیرند ، بسیار محدود هستند. گوراو چوپرا ، استادیار شیمی تجزیه و فیزیک در کالج علوم پوردو گفت: “ایجاد واکنش های جدید و سریع برای طراحی کتابخانه های شیمیایی در کشف دارو ضروری است.” “ما یک واکنش چندکاره ای جدید ، سریع و یک گلدان از N-sulfonylimines ایجاد کرده ایم که به عنوان یک مورد نماینده برای تولید داده های آموزشی برای مدل های یادگیری ماشین ، پیش بینی نتایج واکنش و آزمایش واکنش های جدید به روش آینده نگرانه کور استفاده شده است.

 یادگیری ماشینی در آزمایشگاه های شیمی چه نقشی دارد

چوپرا گفت که رویکرد یادگیری ماشین قابل تفسیر توسط تیم Purdue ، که به عنوان نمودار جریان واکنش شیمیایی معرفی شده است ، می تواند برای بررسی واکنش هر MCR یا هر واکنش شیمیایی گسترش یابد. این به روباتیک در مقیاس بزرگ نیاز ندارد ، زیرا این روش ها می توانند توسط شیمی دانان هنگام آزمایش غربالگری در آزمایشگاه های خود مورد استفاده قرار گیرند. این کار با سایر نوآوری ها و تحقیقات آزمایشگاه های Chopra که اعضای تیم آن برای ثبت اختراع فن آوری های متعدد با دفتر بنیاد تحقیقات Purdue همکاری می کنند ، همسو است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اختراعات ثبت شده آنها ، با otcip@prf.org تماس بگیرید.کروپال جتهاوا ، دانشجوی فوق دکترا در آزمایشگاه Chopra ، که یکی از نویسندگان این اثر است ، گفت: “استفاده بی سابقه از یک مدل یادگیری ماشین در تولید نمودار جریان واکنش شیمیایی به ما کمک کرد تا واکنش واکنش های مختلف N-sulfonylimin مختلف را که به طور سنتی در MCR ها استفاده می شوند ، درک کنیم.” “ما معتقدیم که کار دستی با شیمی دانهای آلی و محاسباتی راهی جدید برای حل مشکلات پیچیده واکنش شیمیایی برای سایر واکنش ها در آینده خواهد داشت.”

با ویرا سگال کارو همراه باشید

4 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.