کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد

کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد

کاربرد های متفاوت هوش مصنوعی برای همه مشخــص است و در اقتصاد نیز چه به صورت مستقیم

 و چه به صورت غیر مستقیم تحت شعاع قرار گرفته است. این اتفاق موجب می گردد تا سرعت تغییر

و تحول بسیار زیاد شود. در نتیجه ارزش های اقتصادی تغییـــر می کند و داده هـا مبنای تازه ای برای 

تبادلات اقتصادی خواهند بود. بعلاوه هوش مصنوعی برای سهولت بیشتر در انجام امور اقتصادی هم 

کاربرد هایی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم. اما آیا هوش مصنوعی می تواند مفید باشد؟

کاربرد های متفاوت هوش مصنوعی در زمینه اقتصاد

همان طور که قبــلا اشاره کردیم اقتصاد به صورت مستقیــم و غیر مستقیـم تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار

می گیرد. هوش مصنوعی به تولیدات و خدمــات ســرعت مــی بخشــد در نتیجــه حجــم و میـزان تولیدات را

افزایش می دهد. بسیاری از خط هــای تــولید در دنیــا از هـوش مصنوعی در تولیدات خود استفاده می کند.

برای مثال شرکت خودرو سازی BMW از این فنـــاوری در کـــار خــود استفـــاده می کننــد. مثال دیگری که

می توانیم برای کاربرد هوش مصنوعی در اقتصـــاد مـــی تــوانیـــم نـــام ببـــریم موتور های جستجو هستند

بسیـــاری از داد و ستــد ها در آغـــاز از یک جستجـو ساده شروع شده. هوش مصنوعی همچنین می تواند

تحلیـــل کـــاری شرکت های بزرگ و نهـــاد هایی ماننـــد بیمه را انجــام دهد. و بنــابرین بسیـــاری از نقاط 

ضعف ها را پوشش می دهد. هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که تا سال 2030 16 درصد یـــا حـــدود

13 تریلیون دلار به تدریج به تولید فعلی اقتصادی جهانی اضافه کند – سهم متوسط سالانه در رشد بهره وری

در حدود 1.2 درصد در حد فاصل حال  و 2030 می باشد، بنابرایــــن تمامی بیزینس ها و کسب و کـــار ها 

بقا و رشد خود را در ورود به این بازار می بینند و سرمایه گذاری را در این بخش از قبل آغاز کرده اند.  

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.