هوش مصنوعی در خط مقدم امداد و نجات

هوش مصنوعی در خط مقدم امداد و نجات

هوش مصنوعی در خط مقدم امداد و نجـات به آتشــنشانــان، اورژانس و پلیـــس هـــا کمــک مــی کنند

فنـاوری هــای نظیـــر یـادگیری ماشین در این امر دخالت می کنند تـا هر چه سریع تر خدمــات رسانــی

امکان پذیر باشد.امسال ، گروه آتش نشانی فیلادلفیا با استفاده از یک بستر سلامت رفتاری ساخته شده

تـــوسط NeuroFlow بــرای ردیــابی ، نظــارت و کنترل آتش نشانان از راه دور و از همه مهمتر

 به طور ناشنـاس ، شروع به کار کرد. با استفاده از تاکتیکهای کاربردی هوش مصنوعی ، این فنــاوری

با هدف شناسـایی کــاربرانی کــه بیشتــر در خطر هستند بر اساس برچسب گذاریهای قرمـــز در داده ها

انجام شده است.

هوش مصنوعی به افراد در خط مقدم امداد کمک می کند تا ربات های امدادی را کنترل کنند

جوزف دل پریتو، دانشجــوی دکترا در MIT ، کــه بـخـشـی از تـیـمی در آزمــایشـگاه عــلوم کــــامپیوتـر

و هوش مصنوعی دانشگاه است ، گفت: یـکی از راه های مـهـم پیشرفت فناوری هوش مصنوعی بــرای

پاسخگویی به نیازهای اولین پاسخ دهندگان ، درک دستـورات غیـر کلامـی است. وی سیستمی را فراهم

کرده است تا بتواند به صورت یـکپـارچـه تـر همکــاری انسانــی و ربات را ارائـه دهـد. این سیستــم که

“Conduct-A-Bot” نام دارد ، از سیگنالهای عضلانی انسان از سنسورهای پوشیدنی برای هدایت

حرکت ربات استفاده می کند.دل پریتــو گفــت ، ایــن نوع سیستــم در نهایــت می تــواند طیف وسیعی از

برنامه های مربــوط به هـمـکـاری انســـان و ربــات را هدف قــرار دهــد ، مثــل  اکتشــاف از راه دور ،

که اولین پاسخ دهنـدگـان را از ورود بـه فـضـاهـای خـطرناک نجات می دهد. ,وی افزود “خوب است که

یک ربات بتواند با مردم کار کند و کارهایی را انجام دهـد کـه کسـل کنـنـده ، کثیف و خطرناک  می باشند

و افراد قسمتهای استراتژیک و خلاقانـه تری را انجام دهنـد. یک ربات با کنـتـرل از راه دور مـی تـوانـد

اولین هم تیمی پاسخ دهنده باشد و خاطر نشان کرد که این قابلیت هنوز در مراحل اولیه است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.