هوش مصنوعی تغییرات آب و هوا کنترل خواهد کرد ؟

هوش مصنوعی تغییرات آب و هوا کنترل خواهد کرد ؟

هوش مصنوعی تـــا چـــه مــیـــزان مـــی تـــوانـــد بـــه مــقـــابــلـــه با تغییرات آب و هوا کمک کند؟

در حــالــی کــه هوش مصنوعی (AI) غالبــاً به وسیــله روبـــات هــا کــار هــا را انــجـام مــی دهــد

اثرات واقعی و فوری آن با رعایت نــوآوری ها به بهتــرین وجــه مشــاهــده می شــود اثـــراتــی که

ثابــت مـــی کنـــند نــرم افــزار مـــی تـــواند کـــارهـــای مختـــلفی را بهتــــر از انسان ها انجام دهد.

اگر یک چیز واضـــح بـــاشد ، ایــن است که هوش مصنوعی توانایی مداخله در هر صنـــعت را دارد

 و این به یک سوال بزرگ منجر می شود که باید برای همه ما مهم باشد که اول به آن اشاره کردیم:

چقدر می توان از فناوری  هوش مصنوعی برای مقابله با تغییرات آب و هوا استفاده کرد؟

جواب این سوال را دکتر پریا دونتی داده است

وی گفت:موارد بسیاری وجود دارد که امروزه فناوریـــهای یـــادگیری مــــاشینی قــــــابل استفاده و

در حال استفاده هستند. به عنوان مثال ، اپراتورهای سیـــستم برق در حال حاضر از پیش بینی های

مبتنی بر یادگیری ماشین در مورد انرژی تجدید پذیر و تقاضــای برق برای مدیریت شبکه های برق

 با مقادیر زیادی از تجدید پذیر استفاده می کنند.به طور مشابــه ، بسیـــاری از تکنیک های سنجــش

از دور می توانند استفاده شوند تا داده ها و بینش های مربوط به آب و هوا و تصاویر  ماهواره ای

را جمع آوری کنند. برای داشتن تأثیر در دنیای واقعی ، مهم است که پروژه ها در رابطه با ذینفعان

مربوطه ، مانند اپراتورهای سیستم نیرو و سیاست گذاران ، توسعه یابد که بتواننـــد آنها را با تأثیر

بسیار بالا بکار گیرند.هوش مصنوعی می تواند در تهیه سیاست های اقلیـــمی بینـــش و تحلیل های

مفیدی را در اختیار تصمیم گیـــرندگـــان قـــرار دهد. به عنـــوان مثــال ، هوش مصنوعی می تواند

در مواردی که اطلاعـــات مــوجود در زمین در دسترس نیست ، با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره

برای مشخص کردن منابع انتشار دی اکسید کربن ، نقشه مکان های پانل های خورشیدی پشت بام

و یا استــنباط از ویــــژگی های بهره وری انرژی ساختمان ها ، در پر کردن شکاف های اطلاعاتی

کمک کند. .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.