هوش مصنوعی خود متحول در حال ساخت است

هوش مصنوعی خود متحول در حال ساخت است

 دانشمندان گوگل در حال توسعـه الگوریتمی هستــند که هوش مصنوعی خود متحول را ایجـاد خـواهـد کـرد.

کارشناسان یادگیری ماشینی اتوماتیک Google Auto در حال تحقیقات جدیدی را هستند که نشان می دهد

نرم افزار موجود به طور بالـقوه می تواند به روز شود تا “بطور خودکار” الگوریتم های کاملاً ناشناخته را

کشف کند و در عین حـــال بـــاعث کاهـــش تعصب انسانی در طی فرآیند ورود داده ها شود.طبق گزارش

ScienceMag ، این نرم افزار معروف به AutoML-Zero شبــاهت هــایی بــا رونـــد تــکامـل دارد

و کدها در هر نسل با کمی تعامل انسانی بهبود می یابند.

چگونه این هوش مصنوعی خود متحول ایجاد می شود ؟

ابزار های یادگیری ماشینی تمریـن داده شـده اند تا در حجم زیادی از داده ها الگو هایی را پیدا کنند. و 

الگوریتم آنها را شناسایی کند ، در حالــی کـه با توجه به تجربه های گذشته داده های خود را فیلتر کند 

اما محققان می گویند این مسئله با اشکالاتی همراه است که AutoML-Zero سعی در برطرف کردن

آن دارد که این مشکل تعصب در داده ها اســت.مــؤلفه های طراحی شده توسط انسان نتایج جستجو را

به نفع الگوریتم های طراحی شده توسط انسان ســوق مــی دهد، و در نتیجه احتمــالاً پتـانسیل نوآوری

AutoML را کــاهـــش مـــی دهـــد. اـــین تـــجزیه و تـحلیل ، که ماه گذشته در arXiv ، با عــنـوان

“الگوریتم های یادگیری ماشین در حال تحول از بنیان”منتشر شد، حاصــل کــار تیمی که برای بخش”

Google Brain کــار مــی کند ، اسـت. ری والش ، متخصص رایانه و دیجیتال گفت: “نکته جالب

در مورد این نوع هوش مصنوعی این است که می توان آن را بدون هیچ پارامتر از پیش تعریف شده

در اختــیـار دستگــاه های خــودش گــذاشت و قــادر اســت کــل روز را بــرای کــار بر روی توسعه

 الـــگوریـتم هــای جــدید کــار کــند.” ایـــن نــرم افزار 100 الگوریتم برگزیده را انتخاب می کند و 

سپس نتایج را روی کارهای ساده مانند تمایز تصویر آزمایش می کند . سپس کد بهترین الگوریتم ها

با تغییر تصادفی تکامل می یابند”.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.