اختلالات ژنی و هوش مصنوعی

اختلالات ژنی و هوش مصنوعی

دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی راهکاری برای تشخیص اختلالات ژنی پیدا کردند

یک شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافته برای این کار تعداد زیادی از داده های بیان ژن شناسایی کرده.

این فرایند مرتب سازی و تغییر ، به محققان دانشگاه Linköping اجازه می دهد گروه های جدیدی از ژن های مرتبط با بیماری را کشف کنند.
اساس فناوری باید به پیشرفت دقیق (شخصی سازی شده) پزشکی منجر شود
که منجر به ایجاد اشکال قابل اطمینان تری از درمانهای شخصی برای شرایط مختلف می شود.
بیوتکنولوژی به سمت ساخت نقشه های شبکه های بیولوژیکی گرایش یافته است.
این شبکه ها به نحوه تعامل پروتئین ها یا ژن های مختلف با یکدیگر ارتباط دارند.
این فرایند یک کار پیچیده است و استفاده از هوش مصنوعی به سهولت روند کار کمک کرده است.

اختلالات ژنی چگونه تشخیص داده می شود

شکل خاص هوش مصنوعی مورد استفاده نوعی از یادگیری عمیق است که “شبکه های عصبی مصنوعی” نامیده می شود.

برای توسعه سیستم ارتباطی ، این پلتفرم باید با استفاده از داده های بیولوژیکی آموزش یابد.

با گذشت زمان محققان نشان دادند كه چگونه “شبکه عصبی مصنوعی” قادر به تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده های پیچیده است.

این  فرایند با استفاده از یک مجموعه داده حاوی 20،000 ژن مربوط به صدها نفر نشان داده شد.

اطلاعات “بدون نظارت” ارائه شده است.

سپس از هوش مصنوعی برای ارزیابی اینکه کدام الگوهای بیان ژن مربوط به افراد دارای بیماری است ، برخلاف آن ژن هایی که مربوط به افراد سالم است استفاده شد.

برای انجام این کار ، سیستم نیاز به یافتن مجموعه داده های پنهان در بین پروتئین ها و انواع سلول ها داشت.

این تمرین به محققان این امکان را می دهد تا هوش مصنوعی را برای یافتن الگوی بیان ژن در مجموعه داده های جدید آموزش دهند.

این یافته ها می تواند اختلالات ژنی مورد نظر را تشخیص دهد و زمان ارزیابی این فرایند را بکاهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.