2020-09-03 - شرکت هوش مصنوعی ویرا سگال کارو

...

هوش مصنوعی در عکاسی

امروزه هوش مصنوعی یک انقلاب در صنعت عکاسی به وجود آورده است. شبکه های عصبی و یادگیری ماشینی اقدامات ویرایش پیچیده ...