بازار کار هوش مصنوعی

بازار کار هوش مصنوعی

هر فنــاوری باعـــث شده تـا یکســری از بازار کار از بیــن بــرود و هوش مصنوعی از ایـــن 

قاعده مستثنا نیست. اما همگی فنــــاوری های نوظهـــور روی خــوب سکــه را هـــم داشتند. 

این روند همیشـــه با ورود علم جدید و در پــــی آن تحصیلات و مشاغــــل همراه بوده و بیشتر

از اینکه از تعداد افــراد شاغـل بکاهد آن را افزایش می دهد.اتوماسیون ، روباتیک و استفاده

از نــرم افزارهــا و برنامه های پیشرفته رایانه ای ، حرفه ای را در هوش مصنوعی (AI) نشان

می دهد. داوطلبان علاقه مند به دنبـــال شغـــل در این زمینه نیاز به آموزش خاص دارند که بر

اساس مبانی ریاضی ، فناوری ، منطق و دیدگاه هــــای مهندســـی انجام می شود. مهارت های

ارتباطی کتبی و کلامی نیز برای انتقال چگونگی به کارگیری ابزارها و خدمات هوش مصنوعی

در تنظیمات صنعت بسیار مهم است.

مهارت های لازم در بازار کار هوش مصنوعی

برای به دست آوردن این مهارت ها ، افراد علاقه مند به حـــرفه هوش مصنوعی باید در مورد

انتخاب های مختلف شغلی موجود در این زمینه تحقیق کنند. مــــوفق ترین متخصصان در این 

زمینه غالباً ویژگی های مشترکی دارند که به آنها امکان موفقیت و پیشرفـــت در حرفه خود را

می دهد. کار با هوش مصنوعی به یــک فرآیند تفکر تحلیلی و توانایی حل مشکلات بــا راه حل

 مقرون به صرفه و کارآمد نیاز دارد. همچنیــن نیاز به پیش بینی در مورد نوآوری های فناوری

است که به برنامه های مدرن تبدیل شده اند که به مشاغل اجازه می دهد رقابت باقی بمانند.

علاوه بــر ایــن ، متخصصان هوش مصنوعی بــــرای طـــراحی ، نگهـــــداری و ترمیم فنــاوری و

برنامه های نرم افزاری به مهارت های فنی نیاز دارند. سرانجام ، متخصصــان هوش مصنوعی

باید یاد بگیرند که چگونه اطلاعات کاملاً فنی را به روشهایی ترجمه کنند که دیگـــــران بتوانند

برای انجام کارهای خود درک کنند. این امر به ارتباط خوب و توانایی همکاری با همکــــــاران

در یک تیم نیاز دارد. برای آنکــــــه وارد بازار کار هوش مصنوعی شوید می توانید در چند 

رشته تحصیلی آموزش ببینید که شامل :

سطوح مختلف ریاضی ، از جمله احتمال ، آمار ، جبر ، حساب ، منطق و الگوریتم ها.

شبکه های بیزی یا مدل سازی گرافیکی ، از جمله شبکه های عصبی.

علوم کامپیوتر ، زبان های برنامه نویسی و برنامه نویسی.

فیزیک ، مهندسی و رباتیک.

نظریه علوم شناختی.

 

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.