هوش مصنوعی و مشکل کربن

هوش مصنوعی و مشکل کربن

با وجود تمام پیشــرفت هــای هوش مصنوعی به وجود آورده است مشکل بزرگــی ایجاد خواهد کرد: کربن.

پیشرفت هایی که هوش مصنوعی ایجاد کرده شامل تشخیص گفتار، و اتومبیل های خودران هستند. اما این

هوش مصنوعی نیاز به انرژی بالایی دارد که منجر به ایجاد مشکل و  تولیــد حجم بالایی از کربن و انتشــار

آن می شود که باعث ایجاد تغییرات در آب و هوای زمین می شود. سال گذشتـــه یک مطالعه نشان داد که

آموزش یک سیستم پردازش زبـــان AI ، 1.400 پوند گازهای گلخانه ای تولید می کند چیزی حدود میزان

گاز تولید شده توسط پرواز در مسیر رفت و برگشت بین نیویورک و سان فرانسیسکو. اگر مجموعه کامـــل

آزمایش های مورد نیاز برای ساختن و آموزش این سیستم زبان هوش مصنوعی از ابتدا را در نظر بگیریم

می تواند حتی بیشتر تولید کند که بسته به منبع انرژی ، تا 78،000 پوند پیش می رود  این  حجم دو برابر

بیشتر از میانگین بازدمهای انسان ها در طول کل عمر خود است.

هوش مصنوعی سبز(GREEN AI)

هوش مصنوعی سبز یک جنبش است که برای حل مشکل تولیـــد و انتشار کـــربن در فرایند تولیدهوش مصنوعی

 راه اندازی شده. برای مثال بعضی از الگوریتم هــا به انرژی کمتری برای فعالیت نیاز دارند. و حتی برای آموزش 

می توان پروژه را در یک محیط آزمایشی اجرا کـرد که انرژی آن از منابع تجدید پذیر تامیـــن می شود. مهمتریــن

نکته این است که توسعه دهندگان و شرکت های هوش مصنوعی بدانند که آزمایش های یادگیری ماشینشان چقدر

مصرف انرژی دارد و چه میزان می تواند از این حجــم کاسته شود. در واقع ، اولیــن توصیه محققان برای کاهش

ردپای کربن انتقال فرایند آموزشی به محلی است که عمدتـــا توسط منــابع تجدید پذیر تأمین می شود. این فرایند 

می تواند آسان باشد ، زیرا مجموعه داده ها را می توان در یک سرور ابـــــری ذخیره کرد و تقریباً از هر نقطه

به آن دسترسی پیدا کرد. 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.