هوش مصنوعی شیائومی برای عکاسی

هوش مصنوعی شیائومی برای عکاسی

شیائومی از هوش مصنوعی استفــاده می کند تا در عکاسی بهتریــن عکــس گرفـته شده را 

انتخــاب کنــد. این شرکت به دنبــال ایجاد این ویژگی جدیدMIUI 12 بر روی گوشی است.

این هوش مصنوعی باعث می شود تجربه عکــاسی کـاربران بهتر شود. ایـــن قابلیت که در 

حال حاضر ورژن بتای آن وجود دارد شبیه به ویژگی تاپ شات تلفـــن هــای پیکسل است

اما این شرکــت هنوز اعـــلام نکرده که کی این ویژگــــی را بر روی محصــولات خــود قرار

می دهد.  البته این شرکت مدتی است که بر روی این قابلیت کار می کند و همچنان در حال

توسعه و بهبود آن می باشد.

هوش مصنوعی چه قابلیتی را به گوشی های شیائومی اضافه می کند؟

توسعه دهندگـــان کــه آخریــن نسخه بتا MIUI 12 را در چیـــن بررسی کرده انــد ، وجود یک

ویژگی مهم در این رابط را کشف کرده انـــد. به نظـــر می رسد این ویژگی باعث بهبــود تجربه

دوربین کاربران شیائومی می شـــود. بیایید نگاهی دقیـــق تـــر به جزئیات این ویژگی جدید که

شیائومی هم اکنون روی آن کــار می کنــد بیاندازیــم. گوشی های پیکسل که برای شرکت گوگل

است قابلیتــی به اسم تـاپ شات دارد که یکی از حالت های دوربین این گوشی است. و در یک 

زاویه چندیـــن عکس می گیــرد کــه هوش مصنوعی در این مرحله بهترین عکس را بــه کـاربر 

معــرفــی مــی کند. بــه نظـر می رسد این ویژگــی به همراه MIUI بــرای کاربـــران شیائومی در

دستـرس است. Xiaomi ویژگی بــرتـــر شــات خـــود را “AI Shutter” می نامــد. توسعــه

دهندگان که کدهای MIUI 12 را بررسی می کننـــد مـــی گوینـد وقتــی دکمه شاتر پایین نگه

داشته می شود این برنامه فعال می شود. به عبارت دیگر ، استفاده از ویژگی هوش مصنوعی

شیائومی بسیار آسان خواهد بود و هوش مصنوعی تضمیــن می کنــد که بهترین عکس گرفته

شده بــه کـــاربر ارائـــه مــی شود.شیائومی با MIUI 12 ده ها ویژگی جدید در رابط کاربری

موبایل مبتنی بر اندروید خود قرار داده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.