کاربرد هوش مصنوعی در راه سازی

کاربرد هوش مصنوعی در راه سازی

تیم بزرگراه های شورای شهر هرتفوردشایر از کاربرد هوش مصنوعی در راه سازی برای 

 دوران کرونا و رعایت فاصله اجتماعی استفاده کردند. به جای اینکه یک راننده و یک ناظر 

 برای کنترل جاده و جستجو برای چاله ها اعظام بشوند، یک راننده با یک دستگاه AI که

نواقص و پستی بلندی های خیابان را چک می کنند، اعظام می شوند این شورای شهر که

در سال گذشته 17000 چاله را پر کرده بود اولین ارگانی بود که از این هوش مصنوعی

به نام Vaisala برای کارهای بازرسی های ایمنی خود استفاده کرد. 

بازخورد های کاربرد هوش مصنوعی در راه سازی

کوین کارول ، مدیر تقسیم بندی Ringway ، پیمانکــــار بزرگـراه های شورای ایالــت گفت:

“ایمنی کارکنان برای ما بسیار مهم است و با استفاده از این فناوری می توانیم ایمنی محیط کار

آنها را تضمین کنیم. وی اضــافه کـــرد : ” ثـانیـا ، استفاده از ایـن فناوری این امکان را برای

ما فراهم می کنـــد کـه در هنگام قرنطینه مطابق با توصیه های دولت ، به مراقبت های اساسی

جاده ای ادامه دهیم. مسافـــت اجتمـاعی و محدودیت های مربوط به حمل و نقل عمومی به این

معنا بوده است که جاده ها اکنون انتخـــاب اصلـــی مـــردم بــرای سفر می باشد ،  پس ما باید

 اطمینان حاصل کنیم که از آنها مراقبـــت می کنیم و ایمنـــی صفـــر، برای خدمات اضطراری ،

کارگران اصلی و عموم مردم را تضمیــــن کنیـــم.” شـــورای این شهرستـــان در مـــاه فوریه

شروع به ترمیم جاده ها با استفاده از AI کرد. هنگامی که همـه گیـــر Covid-19 در مارس

به انگلستان رسید، تیم بزرگراه ها متوجه شدند که ایـــن فناوری می تواند در مقابله با چالش

فاصله اجتماعی کمک کند. در نتیجه ، این تصمیم برای تسریــــع در خدمـــات گرفته شد و از

آن زمان تاکنون بیش از 4000 کیلومتر (2،485 مایل) بزرگراه های سطح استان را ترمیم

کرده است. با وجود خطراتی که این ویروس جدید به وجود آورده است، پتانسیل رشد بسیاری 

را برای برنامه های هوش مصنوعی ایجاد کرده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.