کاربرد هوش مصنوعی در ایران

کاربرد هوش مصنوعی در ایران

کاربرد های هوش مصنوعی در کشور های مختلف من جمله ایران نحوه اداره دولت را

دگرگون کرده است. کشور های مختلف از هوش مصنوعی برای بسیاری از زمینه های 

اجرایی و قانون گذاری استفاده می کنند. یکپارچه کردن ارگان های دولتی و دسترسی

سریع به اطلاعات می تواند خدمات رسانی دولت به مردم را بهینه کند و زمان دستیابی

به اهداف را به حداقل برساند. اما آیا در ایران از این فناوری استفاده می شود ؟ چه

مشکلاتی برای اجرایی شدن این سازوکار ها در ایران وجود دارد؟ دولت چگونه می تواند

این مشکلات را پشت سر بگذارد؟

هوش مصنوعی کاربرد های زیادی در ایران دارد

ایران چندین ســال است کــه در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک در دنیا حرفی برای گفتن دارد

نیروی محقق و دانشمند کشورمـان ایـران در حـال توسعه برنامه هایی مبتنی بر هوش مصنوعی

هستند. برای مثال می توان به دوربین های راهنمایــی و رانندگــی اشاره کرد که با  استفاده از

تحلیل تصویر متخلفان را شناسایی می کند. مثال دیگری که می توان زد ایــن است که در تاریخ

97/7/27 خبر گزاری تهران تایمز گزارشی از استفاده دولـــت از هوش مصنوعی در قانـــون

گذاری به نقل از یونس ادیانی منتشر کرد که در آن آقای ادیانی  به این نکته اشاره کرد که ایران

دومین کشوری است که ار این فناوری در قانون گــذاری استفاده . می کند. وی اشاره کرد که در

آن زمان شش ماه بود که بر روی این پروژه کار می شد و در این پروژه مسائل مربوط به هوش

انسانی و قوانین ، هوش مصنوعی و قوانیـــن و هوش مصنوعی و قانون گذاری در جهــان دنبال

می شد تـــا مشخص شود سایـر کشورها با استفاده از هوش مصنوعی چه دست آوردی داشته اند.

یکی از مشکلاتــی که در ســـر راه هوش مصنوعی ایران قرار دارد تحریـــم ها است که موجب

می شود بسیـــاری از امکانـــات و زیـــر ســـاخت هــــای مورد نیاز به سختی در اختیار محققان

هوش مصنوعی در ایران قرار بگیرد. اما با این حـــال ایـــــران در رده هشتم  انتشار تحقیقات

  حول محور هوش مصنوعی در دنیا قرار گرفته است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.