کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

 می توان گفت که کاربرد های هوش مصنوعی نا محدود است و در زمینه های پزشکی هم 

کاربرد های فراوانی دارد. همان طور که می دانید یکی از نیاز های درمان بررسی داده های 

پزشکی بیماران است. با تحلیل درست پزشکان جان بسیاری از افراد نجات پیدا می کند اما 

بر عکس این ماجرا هم صدق می کند. نمونه های بسیاری مشاهده شده است که بیمار بر اثر 

اشتباهات پزشکی و تشخیصی دچار عوارض جبران ناپذیز شده یا جان خود را از دست داده.

 اند در این نقطه است که محققان می خواهند بسیاری از تحلیل ها را به دست هوش مصنوعی

بسپارند.

هوش مصنوعی چه کاربرد هایی در پزشکی می تواند داشته باشد ؟

هوش مصنوعی مانند کودکی است که باید به آن یاد داد تا بتواند تصمیم گیری کند بنابراین شما

هرچه اطلاعات بیشتری را در اختیــار آن قرار دهیـد و هر چه بیشتر آن را تمرین دهید دقیق تر

و کــارامد تــر خواهــد شد. بــرای مثـال دانشمندان با تمریــن دادن هوش مصنوعی توانسته اند

عکس های ایکس ری قفسه سینه را تحلیل کنند و مواردی از سرطـــان های سینه را در مراحل

اولیه شناسایی کند. یکی دیگر از مثال هایی که برای کاربرد هوش مصنوعی در زمینه پزشکی

می توان زد ، سنجش بینایی است. شاید برای خود شما هم پیش آمده باشـد که هنگامی که برای

  بینایی سنــجی رفته اید خط های پایین که اشکال کوچکتـری را دارند را تــار دیــده اید و با یک

حدس شانسی جهت شکل را درست حدس زده باشید. دخالـــت هوش مصنوعی در ایـــن زمینــه

موجب مــی شود تــا مــوارد شانســی و احتمالی از نتیجه گیری تست بینایی سنجی حذف شود و

جــواب هـــای دقـیـق تــری را بــه دســت بـیـاوریـم. در واقـــع مثـــال هایـــی کــه می توان حول

هوش مصنوعی در پزشکی زد بسیار زیاد است اما بدون شک با ورود هوش مصنوعی به این

حوضه بسیــاری از تـــکنیک هــا و روش هــای درمـــانی و پیـــش درمانی  دستخوش تغییرات

خواهد شد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.