کاربرد هوش مصنوعی در زندگی روزمره

کاربرد هوش مصنوعی در زندگی روزمره

هوش مصنوعی در زندگی روزمره کاربرد های بسیــار زیــادی دارد کــه شاید به چشــم نیــاید

 اما همــه ی مــا بـه نحوی از  کـاربرد هـــای هوش مصنوعی در طول روز استفــاده مـــی کنیــم.

حتی هنگامی که در گــوگل ســــرچ به دنبال مطلب  خود می گردید از هوش مصنــوعی استفاده

می کنید. و این حقیقتی است که بسیاری از مردم از آن بی خبر هستند. نه تنها گوگل بلکه حتی 

بسیاری از نرم افزار های دیگر مانــند اوبـر هم از هوش مصنوعی استفاده می کنند. و یا حتی

رادیو آنلاینی که با آن موسیقی گوش می دهید هم از هوش مصنوعی استفاده می کند.

مثال هایی برای کاربرد  های هوش مصنوعی در زندگی روزمره مردم

اولیــن مثـــالی کـه مــی تــوان برای این کاربرد ها زد اتومبیـــل های خود پارک و خود ران هستند

ایــن دستــه از خودرو ها از یادگیــــری عمیــق ، زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی ، برای شناخت

فضــای اطــراف وسیـله نقلیــه استفــاده می کنند.شرکت فنـاوری Nvidia از AI استفاده می کند تا

به اتومبیل ها قدرت دیـــدن ، تفکــر و یادگیری را بـبــخشد ، بنابرایـن آنها می توانند با طیف تقریبا

نامحدودی از سناریوهای احتمالی در هنگام رانندگی، حرکت کنند . دستیــار هــای صــوتی می تواند

مثال بارز دیگری برای این استفاده باشد. دستیــار هایی مثل سیری، الکسا و گوگل ناو از این دسته 

هستند تمــامی ابـــزار هایــی کــه نـام بـرده شد از هوش مصنوعی بــرای انجام کار هایی مانند چک 

کردن برنامه روزانه فرستادن دستورات در نــرم افـــزار هـــای دیـــگر استفاده می کننـــد در نتیجه

هوش مصنوعی بخش مهمی از نحوه عملکرد ایـــن برنامه ها است زیرا آنهــا از هر تـعـامـل کــاربــر

یاد می گیرند. حتی دوربین های ترافیکی ازهوش مصنوعی برای خواندن پلاک ها استفاده می کنند.

ربات هایی مثل جارو برقی های  Roomba 980 model که خانه های شما را جارو می کند  هم از

هوش مصنوعی استفاده می کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.