هوش مصنوعی در تحصیلات مجازی

هوش مصنوعی در تحصیلات مجازی

در چنــد مـــاه اخیر،همه گیــری کرونــا باعث شده تا هوش مصنوعی و رباتیک در تحصیلات وارد شود.

امروزه می توان روند روشنی در دیجیتـــالی کردن آمــــوزش را مشاهده کرد ، اکنون بسیاری از موسسات

آموزشی از ربات ها و هوش مصنوعی در تدریس استفاده می کنند. دیگر پیدا کردن کتابخانه الکترونیکی،

فیلم های آموزشی یا بهترین خدمات نوشتن پایان نامه در اینترنت بدون مشکل در حال انجام شدن است.

برای مثال دانش آموزان برای حفظ اطلاعات آسان و مدیـــریت زمــان از برنامه های مفید استفاده می کنند.

استادان برای تجسم مطالب یادگیری از پروژکتورهای چندرسانـــه ای ، تـــابلوهای هوشمنــــد ، میزهای

هوشمند و سایر دستگاهها استفاده می کنند.

بیدار شدن اشتیاق در تحصیلات با هوش مصنوعی

به عنوان یک قاعده ، یک کلاس سنتی با سخنرانی های خسته کننده ، بازنویسی قسمت هایی از کتاب

درسی و انتظار برای زنگ تفریح همراه است. در مقابل ، دانش آموزان تمام نوآوری ها را با اشتیاق

فراوان درک می کنند و هنگام دعوت به تلاش برای رویکردهای پیشرفته ، از یادگیری احساس اشتیاق

می کنند. به لطف روبات ها و فضای مجازی می توان به جسورترین ایده ها پی برد و انها را اجرایی کرد.

هنگامی که جوانان پروژه های خود را زنده و در عمل می بینند ، این تجربه باعث افزایش انگیزه آنها

می شود ، و انرژی بیشتری را برای تحقیقات و خلاقیت بیشتر به وجود می آورد. با توجه به افزایش تعداد

دانش آموزان در یک کلاس و لزوم شخصی سازی برنامه های درسی ، به نظر می رسد استفاده از پشتیبانی

فناوری یک تصمیم کاملا منطقی باشد. هم استادان و هم والدین اغلب وقت ندارند که بطور جداگانه با

دانش آموزان کار کنند. آموزگاران با گروههای بزرگی از 20-30 نفر در تعامل است ، در حالی که والدین

بسیار مشغول کار و روزمره هستند. بنا بر این می توان به این نتیجه رسید که آینده تحصیلات در گرو

هوش مصنوعی و رباتیک خواهد بود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.