هوش مصنوعی تست بینایی را بهبود می بخشد

هوش مصنوعی تست بینایی را بهبود می بخشد

با اینکه محققان همچنان پیشنهاد می کنند که برای تست بینایی به متخصص مراجعه کنیم اما هوش مصنوعی 

نتایج مهیجی را در تست های بینایی به دست آورده است.  بیش از دو قرن است که برای انجام این تست 

از sellen و دیگر تست ها استفاده می شود اما با وجود کرونا ویروس مردم مجبورند که این کار را در خانه

انجام دهند. محققان دانشگاه استنفورد،  یک آزمایش چشم  ایجاد کرده اند که که معتقدند دقیق تر است.

این تیم از هوش مصنوعی برای رفع خطای انسانی و بهبود دقت تست استفاده کرده اند.

تست بینایی مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه ایجاد شد ؟

بخشی از مسئله آزمایشات چشمی فعلی این است که بیماران پس از تار شدن اشکال، آنها را حدس می زنند

که منجر به عدم دقت در تست می شود. متخصصین بینایی سنجی هم با تکیه بر همین اطلاعات تشخیص های 

اشتباه مــی دهند که در آینـــده فرد بیمار را دچــــار مشکلاتی می کند. در تستی که انجام شد و البته بر روی

انسان نبود، نسبـــت به تست sellen 74% خطای کمتــری داشت و نسبـــت به امتـــحان دیجیتالی 67% بهتر

 عمل کرده است. کریس پیچ ، دانشمنــد کامپیوتر دانشگاه استنفورد گفت: “بــرای بیمــاران مبتلا به بیماری

چشمی ، توانایی جدید اندازه گیری بینایــی از خانه می تواند یـــک بخش اساسی در تشخیص زودهنگام باشد.

” وی افزورد : “رویــکرد ما بــرای پیاده سازی دقیق و بسیار آسان است و حتــی می تــوان در خانــه از طریق

رایــانه از ایـــن روش استفاده کرد. بـــا درج داده های بیشتـر ، ما امیدواریم که این مورد به عنوان پایه ای

برای انقلابـــی ســازی تست های بینایی استفاده شـــود. ” پیچ این تحقیقات را آغاز کرد زیـــرا در هـیـچ جـای 

دنیـــا هیـــچ مـکانیزمی بـــرای تســـت کردن اشتباهات احتمالی این قبیل تســت ها وجود نـــدارد بنابراین به 

هوش مصنوعی روی آورد تا بتواند نتیجه های دقیق تری را به ارمغان بیاورد.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.