هوش مصنوعی فرصت رشد اقتصادی بعد کرونا

هوش مصنوعی فرصت رشد اقتصادی بعد کرونا

هوش مصنوعی (AI) ممکن است فرصت رشد به اقتصاد زمین خورده بدهد تا بتواند روی پاهای خود برگردد.

بدون استفاده از تکنولــوژی صنعـت های وابسته به انسان ها فلج می شوند، بنابراین بعد از همه گیری کرونا

برای ثبات آینده اقتصادی یک تجســم جدیـد در راه کار ها و شیوه های بیزینس باید انجــام شــود. امروزه 

هوش مصنوعی بـه خصوص تشخیـــص دیــداری، ، تشخیص چهره ، پردازش زبان طبیعی ، بــه هـمـراه تجزیه

 و تحلیــل داده های بزرگ می توانند فرایند کسب و کار های سنتی را متحول کنند. این فناوری ها همچنین

به ماشین آلات اجازه می دهنــد داده هـای بزرگ را مرتب کرده و تجربه مجازی مشتری ها را بهبود بخشند.

با ورود هوش مصنوعی باید به زیر ساخت ها فرصت داد تا رشد کنند

باید در نظر داشت کــه فرایند تحــول دیجیتالی زمان بر است و نیازی نیست که تمام مسیر را طی کنیم، بلکه 

می توانیم قدم های کوچک بر داریم تــا به هدف مشخص شده دست یابیم. نکته بعدی این است که پیشروی

در فرایند های دیجیتالی باید همراه با امنیت دیجیتالی باشد. داده ها باید برای اهداف  مشخص استفاده شوند.

سیستم ها قبل از استقرار باید به طور دقیق آزمایش شوند و دولت بایــد مقــرراتی را تنظیم کند تا از کاربران 

 از داده های شخصی سوء استفاده نکنند. شرکت هــا و صنــایع باید کارکنان و کارمندان خود را تحت آموزش 

مجدد قرار داهند . با توجه به اینکه همه گیری کرونا موجب شده تا شرکت های چند ملیتی عملیات های برون

مرزی خود را  محدود کنند،برون سپاری فرایند تجاری باید کارمندان خود را بازپروری مجدد کنند و به آنها یاد

بدهند که چگونه با سیستم های هوش مصنوعی کار کنند. دیگر برای کشور های غیر انگلیسی زبان بلد بودن 

زبان انگلیســی یـک مـزیت مـحسـوب نـمی شود زیــرا چت بات ها می توانند به راحتی این کار را انجام دهند.

همچنین با رهایی انسان ها از این وظایف دست و پا گیر آنها می توانند تمرکز خود را بر روی کار های مهم تر

بگذارند 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.