هوش مصنوعی در صنعت موسیقی

هوش مصنوعی در صنعت موسیقی

.بدون شک هوش مصنوعی در صنعت موسیقی تحول چشمگیـری به وجود خواهد آورد چندیــن بـرنامه دیجیتالی

وجود دارد که قادر به ایجاد آهنگهای نسبتاً اصلی موسیقی که تقریباً به طور کامل با استفاده از شبکه های مخالف

مولد (Generator Adversarial Networks) هستند.هـوش مـصـنـوعـی لـزوماً آن چیزی نیست که مردم تصور

می کنند.ایـن اصطلاح چندین معنـا دارد ، امـا مـی تواند براساس استدلال های یک سیستم رایانه ای ، به عنوان

تصمیم گیری تعریف شود. روش های مختلفی برای تحقق ایـن امـــر وجــود دارد ، امــا ایده کلی ایـن اسـت کـه

الگوریتم هایی را برنامه ریزی کنید که یاد می گیرند الگوهای را پـس از خـوانـدن یک بانــک اطلاعــاتی طولانی

شناسایی کنند و سپس بر اساس آنها تصمیم گیری کنند.

هوش مصنوعی در صنعت موسیقی چگونه کار می کند؟

شما می توانید ملودی های موسیقی را  با استفاده از هوش مصنوعی تنـــظیـــم کنیـــد.در سال 2016 ، IBM

واتسون بیت را ایجاد کرد ، نرم افزاری که میلیــون هـــا آهـنـگ را آنــالیز کــرده و قـادر به تولید یک ملودی

مصنوعی است.این ایــده برای موسیقی دانانی طــراحی شــد که در ساختن موسیقی خـــود گیــــر کــرده اند یا 

هنگامی که می خواهند چیزهای مختلفی را امتحان کنند ، از واتــسون بیـــت به عنــوان راهنمـــا استفاده کنند.

موسیقی دانان می تواند از برنامه تم مورد نظر آهنگ خود را بخواهند و بـرنــامه حتـی می تواند پیشناهاد هایی

برای شعر  موسیقی هم به کاربر ارائه کند. البـتـه بـرنـامـه هــای دیـگری نیز وجود دارند که از هوش مصنوعی

استقاده می کنند.به عنوان مثال ، Jukedeck آهنـگ هـا را بـا تـوجـه بـه ژانـر ، سـازها ، مـدت زمان و سرعت

مورد نـظر کـاربـر ایـجـاد می کند.آنـها سپـس مـجوز استفاده را برای 0.99 دلار برای افراد یا 21.99 دلار برای

شرکتهای بـزرگ بـه فروش می رسانند. امروزه این شرکت بیش از 500،000 آهنگ ایجاد کرده است و توسط

شرکت های مختلفی مانند Coca-Cola یا Google مورد استفاـده قـرار مـی گـیـرد کـه در جستجوی موسیقی

پس زمینه برای تبلیغات خود هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.