هوش مصنوعی فناوری اطلاعات را تغییر می دهد

هوش مصنوعی فناوری اطلاعات را تغییر می دهد

هوش مصنوعی فناوری اطلاعات را از میز راهنما گرفته تا خط مقدم تجزیه و تحلیل داده ها ،

ابزارهای جدید ، تاکتیک ها و روابط تغییر می دهد. همانطوری که در گزارش گارتنر ذکر شده

هوش مصنوعی به عنوان منبع تأثیر احتمالی تحول در تجارت در دستور کار پنج سال آینده CIO

قرار دارد. هوش مصنوعی در حال تغییر IT به روش های مختلف است که در این مطلب به آن

می پردازیم.

فناوری اطلاعات یک مشتری دائمی هوش منصوعی خواهد بود

ابزار هایی که فرایند های اتوماسیون را برای تعمیر سنتی و فرایند های IT به ارمغان می آورند

جدید نیستند اما به تازگی کشش بیشتری به سمت هوش مصنوعی از خود نشان می دهند.

این تنها زمینه اتوماسیون هوش مصنوعی نیست که برای عملکرد IT در آمده است. بلکه IT 

نه تنها یک همراه با هوش مصنوعی است بلکه در نقش یک مشتری بالقوه نیز ظاهر می شود.

سایه IT در حال گسترش است.

فعالیت های فناوری اطلاعات که در خارج از هسته فناوری اتفاق می افتد ، گاهی اوقات به عنوان

نتیجه عملکرد AI در حال گسترش است ،.با توجه به مقیاس این فعالیت ها در شرکت ها می توان 

به این نتیجه رسید که سایه IT به شدت در حال گسترش است.

علم داده نیاز به همکاری عمیق تر با فناوری اطلاعات دارد

برخی از برنامه های اصلی شرکت ها در هوش مصنوعی و اتوماسیون ارتقاع می آیند. اما برای

کاربردهای پیشرفته تر هوش مصنوعی ، نیاز به مشارکت بیشتر بین فناوری اطلاعات و علوم داده

وجود دارد.

فناوری اطلاعات و علوم داده به ابزارها و تاکتیکهای مشترک نیاز دارند

برای مشارکت بین فناوری اطلاعات و علوم داده ها لازم است که هر گروه فناوری ها و

تکنیک های یکدیگر را حتی در حد آشنایی اتخاذ کنند.

حکومت مبتنی بر هوش مصنوعی نقش اصلی را ایفا می کند

با استفاده هر چه بیشتر سازمان ها از اتوماسیون و فرآیندهای خودکار افزایش یافته با هوش مصنوعی ،

خطرات نظارتی افزایش می یابد بنا بر این باید سیاست های خاصی از سوی دولت ها اتخاذ شود تا بر 

این مشکلات قلبه گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.