هوش مصنوعی جایگزین نیروی کاری

هوش مصنوعی جایگزین نیروی کاری

اکثر شاغلین در بخش اداری بر این باور هستند که هوش مصنوعی تا پنج سال دیگر جایگزین

نیروی کاری خواهد شد. اکثر ایــــن افراد بر این باورند که مهارت هایی که دارند در دنیایی که

هر چه بیشتر به هوش مصنوعی متکی است کافی نیست. آنها نگران هستند که این امر باعث

شود آنها بـــا روبات یا انواع دیگر فنـــــاوری جایـــــــگزین شوند. اکثر آنها بر این باورند که

اگر در هنگام کار کردن آموزش ببینند احســـاس امنیت بیشتــــری دارند. 86% از این افراد

دوست دارند که کارفرمایان به آنها پیشنهاد دهند تا به دوره های آموزشی بروند.

 جایگزین نشدن هوش مصنوعی به معنی مخارج بیشتر است

63% از افراد شاغلی کــــــه مهارت های جدیــــدی را آموختند فرصت هـــای شغلی  بهتری را 

  را نسبت به سایرین به دست آوردند. 58% از ایــــن شاغلان افزودند کــه این آموزش ها به

آنها کمک کرده است که در کـــار خود مسئولیت و درآمد بیشتری کسب کنند . ایـــن سوال برای

کارمندان مطرح شد که چه مدلی از آموزش می تواند آنها را از هوش مصنوعی پیش بیاندازد،

از هر 10 نفر 9 نفر بــــه ایـــــن پــــاسخ اشاره کردند که کارفرمایان می توانند از کارگاه های

آموزشی مبتنی بر فناوری استفاده کننــــــد. تقریباً 90 درصد از کارمندان دفتری می گویند که

می خواهند در مــــورد هوش مصنوعی و یادگیــــری مـــــاشین اطلاعات بیشتـــری کسب کنند. و 

اینکه دانستن اطلاعات بیشتر در مــورد انقلاب فنـــاوری ، بـــه شغل آنــــــها کمک خواهد کرد. 

تجزیه و تحلیل داده ها محبوب ترین مهارت پاسخ دهندگان است که به مشاغل آنها کمک می کند.

44% از کارمندان اداری این آموزش ها را به عنوان آموزش مورد نیاز خود انتخاب کردند و پس

از آن طراحی و ویرایش چندرسانه ای ، مایکروسافت آفیس و کد نویسی در لیست قرار داشتند.

با وجود ترس از پیشی گرفتن هوش مصنوعی ،  کارمندان فواید موکول کردن برخی از  وظایف

به رایانه ها را می دادند. 53% از نظرسنجی ها می گویند اتوماسیون باعث افزایش بهره وری

آنها ، صرفه جویی در وقت و ایجاد تعادل بهتر کار و زندگی می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.