هوش مصنوعی هک کردن را کنترل می کند

هوش مصنوعی هک کردن را کنترل می کند

امروزه بسیاری از متخصصان هوش مصنوعی هک کردن را مورد بررســی قرار می دهند

تا امنیت سایبری را بیش از پیش تقویت کنند. ایــن امر را هکر های اخلاقی مورد آزمایش 

قرار می دهند. هوش مصنوعی بـه کـار رفتــه در چنیـن راه حـل هایی با پیش بینی خطرات

احتمالی ، از وقــوع حمــلات سایبـری جلوگیــــری می کند.هر نرم افـــزاری کـه امــروزه ما 

استفــاده مــی کنیم بـــه نـوبه خـــــود از هوش مصنوعی استفـــاده می کند. و همچنین اکثر

دستگــاه هـــا قابلیت اتصال به اینترنت را دارا هستنــد. و همین امر قابلیت دسترسی را به

هکر ها می دهد.

هوش مصنوعی چگونه امنیت در مقابل هک کردن را ایجاد می کند؟

به دلیل استفاده از هوش مصنوعی بسیاری از کار ها به صورت خودکار انجـــام می شود.

داده هایی که دستگاه های هوشمند از آنها استفاده می کنند از انواع سنسور ها جمع آوری

می شود. و بــا وجود متصـــل بـودن اکثـــر دستگاه های مورد استفاده ما به اینترنت و یا

مدلی از شبکه، ریسک نفوذ به آن را افزایش می دهد.  این نگرانی موجب می شود کـه 

نیاز به هوش مصنوعی برای دفاع کردن و پیشگیـری از درز اطلاعــات بـیـش از پـیـش

احســاس شــــود . راه حــل های هوش مصنوعی به صورت خــودکار از داده های ما در

فضا های مجازی محافظــــــت می کند. هوش مصنوعی داده هــا را به سرور های ابری

ارسال می کند تا در صورت نیـــاز از آنهــا استفـاده کنیم. اما چالش اصلی تامیین امنیت

داده ها در این پروسه است یکی از راهکـــار ها جـــلوگیــــــری از فیشینگ اطلاعات در

دستگاه های IoT است. اکثر کاربرد ما در اینترنت منــوط به استفاده از بروزر اســت .

بنابراین هکر ها همیشه در در ایــن محیط افراد ســـاده را به دام می اندازند و اطلاعات

مور نظرشان را به دست می آورند. طریقه ورود ایــن افراد معمولا به وسیله ویدئو یا

یک پیام قلابی است که به ایـن وسیله هــــدف خود را به دام می اندازند. اما وقتی یک

کاربـــر اطــلاعات شخصــی خود را مانند  اطلاعات کـــارت اعتبــاری یا سایر اطلاعات

مربوط به پرداخت را وارد می کند ، مستقیماً به دست هکـرهــای وب می رود که بعداً

از این اطلاعات  بـــرای مصـــارف شخصی خودشان، استفاده مــی کننــد. اما امروزه

  فیلتر های اینترنتی و فایـــر وال های مبتنــی بر هوش مصنــوعی وجود دارد که جلوی

درز اطلاعــات شـخـصـی شـمـا را مـی گـیـرد. یادگـیـری مـاشین رمزگذاری شده با

هوش مصنوعی به یادگیری الگوهای جدید کلاهبرداری در طول زمان کمک می کند

و این فایــروال هــای دارای هوش مصنوعی به طور خودکار روش های جدیدی را

برای محافظت از کاربران در برابر خطرات پیشرفته سایبر یاد می گیرند. 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.