هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی : فرصت های میلیارد دلاری

هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی : فرصت های میلیارد دلاری

با توجه به رشد فناوری در چند سال اخیر، در آینده هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی 

یک برتـری بـه حساب خواهد آمد. بـه عنوان مثال ، در اوایل سال 2019 ، ایالات متحده

استراتژی برای استفاده از هوش مصنوعی را در بسیاری از قسمــت های ارتش از جمله

تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تصمیم گیــری ، استقــلال وسایل نقلیه ، تدارکات و تسلیحات ،

اعلام کرد. و در این راستا فرصت های میلیارد دلاری را بــرای شـــرکت هـــا بـــه وجود

می آورد. به گفته ارتش ایالات متحده ارزش بازار هوش مصنوعی در تسلیــحات در سال

2018 حدود 18 میلیارد دلار بود.

پروژه هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی : 

یــکی از شـرکـت هـایـی کـه پـروژه هـای ایـن چـنـیـنی را با امنیت ملی کانادا انجام می دهد 

Patriot One Technologies Inc. است ایــن شـرکـت در حـــال تـوسـعـه بخشی از

پروژه برنــامه نوآوری بـــرای تعــالی دفاع و امنیت (IDEaS) است. عملیات های مخفیانه

بخش بسیــار مـهمــــی در تمامی عملیــات های نظامی محسوب می شود پروژه این شرکت 

  به نام Now you see me, now you don’t قصد دارد تا به این مشکل بپردازد. 

ایـن بـرنـامـه در نـظــر دارد تــا مشخصات بصری و مادون قرمز(الگوی ساطع شده توسط

یک جسم) ابـزار و نـفـرات نـظامـی را  تـا حـد امـکان کـاهش دهد تا در دیدرس دشمن قرار

نگیرند. به پیشنهاد Xtract AI تلفیق فنــاوری هـایی نظیر یادگیری عمیق و بینایی رایانه

و یادگیری ماشینی، مـی تــواند یــک سـیـستم استتار توسعه دهد تا بتواند موارد ذکر شده را

تا حد امکان کاهش دهد. این سیستم به پیشرفت فنــاوری هایی می پردازد که بهینه سازی

تشخیص بصری و مادون قرمز سربازان و وسایــل نقلیـه را کـاهش داده و عملکـرد مواد

طراحی شـده بـرای از بیـن بـردن تشخیص در محیط های پویای جنگی  را در زمان واقعی

افزایش می دهد. سیستم پیشنهادی دو مؤلفه یادگیری عمیق را ترکیب می کند: یکی ردیاب

سرباز و وسایل نقلیه، و دیگری پنهان کردن سـربـاز و وسیـله نقلیـه. ردیـاب یک مدل دید

رایانه ای خواهد بود که قادر به شناسایی افراد و وسایل نقلیه از جریــان های تصویری و

مادون قرمز است. در همیـن حـال ، پنهـان کـنـنـده یک مدل دید رایانه ای خواهد بود که از

اطلاعـات در زمــان واقعــی (مثلاً الـگوهـای دیداری و گرمای پس زمینه) برای تعیین تایید

بصری و مادون قرمز بهینه برای تعیین تسلیحات استفاده می کند.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.