هوش مصنوعی در کسب و کار

هوش مصنوعی در کسب و کار

همانطـــور که همــه مـــی دانیم هوش مصنوعی در کسب و کار های بسیاری حضور دارد

و آنها را بهتر کرده است. استفاده از این فناوری می تواند هزینه ها را به حداقل برساند،

درآمد را به حداکثر برساند و فرآیندهای درون شرکتــی را بهینه کند. قبــل از اینکه ادامه

بدهیم باید چند نکته را روشن کنیم. برای وارد کردن ایـن فنــــاوری به کسب و کار خود 

هـــــــم بــایـــد زمــــان صــرف کـــنـیـد و هـــم متقبــــل هــزینه هایی بشوید. در غیر این

صورت نمی توانید از هوش منصوعی بصورت کارامد در بیزینس خود استفاده کنید.

هفت قدمی که برای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار خود نیاز دارید

اولیـــن قـــدم ایـــن است کــه در مورد هوش مصنوعی مطالعه کنیـد، دریابید که در کجـــا

استفاده می شود و مزایا و معایب آن چیست . مقاله ها و بحــث های زیادی در اینتـــرنت

موجود است که می توانید با آنها شروع کنید و حتی کلاس هایی نیز در این زمینـــه وجود

 دارد.دومین مرحله این است که به این فکر کنید که از هوش مصنوعی در چــه نقطه ای

از بیزینــس خود مــی خواهید استفـــاده کنید.برای مثال فرض کنیم که تجـــارت شما خط

پشتیبانی دارد که در حال حاضر توســـط افــــرادی اداره مـــی شود.. شما می توانید این

افراد را با chat bot جایگزین کنید. سومین مرحله هدف گزاری مـــشخـــص اســت. 

شما باید دقیقا بدانید چه حجمی از کار را بــــاید بر دوش هوش مصنوعی بگذارید. مثلا

در مثال بالا محدودیت های خود را دارد،بنـــابراین می توانید 50 درصد از تمام تماسها

را به عنوان هدف برای chatbot معین کنید.در مرحله چهارم شما باید با کارشناسان

و افــراد حـــرفه ای در زمینـــه هـوش مصنوعی تمـاس بگیرید. مرحله پنجم انجام یک

پروژه آزمایشـــی است تــا اطمینــــان حاصل کنید که هوش مصنوعی برای کسب و کار

شما مفید خواهد بود. در مرحله ششم باید برای گسترش پروژه در آینده آمادگی داشته

باشید.هوش مصنوعی به توان محاسباتی بسیار بالا و فضای زیادی برای ذخیره سازی

نیاز دارد. این موارد را از ابتدا در خاطـــر داشته باشید تا در آینده از مشکلات محتمل

پیشگیری کنید. و در هفدهمین و آخرین مرحله ، هوش مصنوعی را در کـــار روزانه

شرکت خود ادغام کنید تا بیشترین بازده را برای شرکت و بیزینس خود داشته باشید 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.