هوش مصنوعی برای مبارزه با کووید 19

هوش مصنوعی برای مبارزه با کووید 19

 هدایت کردن هوش مصنوعی می تواند نقش مهمی در متوقــف کردن بیماری همه گیر Covid-19 داشتـــه باشد.

بــرای تحقق این فنــاوری ، آزمایشگاه MIT-IBM Watson AI در حال سرمایــــه گذاری 10 پروژه در MIT

با هدف پیشبرد پتانسیل و تحول  AI برای جامعه است. هدف این تحقیقات حذف چالش های بهداشتـــی اقتصادی 

است. اما این تحقیقات می تواند تاثیـــر بسیار ژرفی در ارزیــــابی و پاسخ به ریسک پس از سپــری شدن بحران

داشته باشد. در ادامه به برخی از این تحقیقــــات می پردازیم و چگونگی تاثیر آنها را بر روی هوش مصنوعی 

بررسی می کنیم.

چگونگی هدایت کردن هوش مصنوعی توسط این پروژه ها
تشخیص زودرس سپسیس در بیماران Covid-19:

Sepsis یک عارضه مرگبار Covid-19 است ، بیماری ناشی از کــــورنا ویروس جدید  SARS-CoV-2.

حدود 10 درصد از بیماران Covid-19 طی یک هفته از نشان دادن اولین علائم به سپسیس مبتلا می شوند ،

اما فقط حدود نیمی از آنها زنده می مانند.

طراحی پروتئین برای جلوگیری از SARS-CoV-2:

پروتئین ها بلوک های سازنده زیستی هستند. محققان با داشتن هوش مصنوعی می توانند ساختار آنها را برای

بــرطرف کـــردن مشکلات و کشــــف و پروتئیـــن های جدید دستکاری کنند. مواد غذایی فاسد شدنی را در نظر

بگیرید. آزمایشگاه MIT-IBM Watson AI اخیراً از هوش مصنوعی برای کشف اینکـه پروتئیــــن ابریشم

ساخته شده توسط  زنبور عسل می تواند به عنــــوان روکش غذاهایی که سریع فاسد می شوند برای افزایش 

زمان نگه داری آنها استفاده شود.

کدام مواد برای ساختن ماسک بهتر شده است

ماساچوست و شش ایالت دیگر به ساکنان دستــــــور داده اند ماسک صورت را در ملا عام بپوشانند تا شیوع

کرونا ویروس را محدود کنند.اما جدا از ماسک N95 ، که 95 درصد از ذرات موجود در هوا 300 نانومتر

یا بزرگتر را به دام می اندازد ، به دلیل عدم وجود روشهای استاندارد برای ارزیابی آنها ، اثربخشی بسیاری

از ماسک ها نامشخص است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.