هوش مصنوعی رنسانس سیلیکونی را هدایت می کند

هوش مصنوعی رنسانس سیلیکونی را هدایت می کند

هوش مصنوعی در جایگاه جدیدی از رنسانس سیلیکونی قرار دارد این ماده این در قلب انقلاب محاسباتی

قرار گرفته است که در طی نیم قرن گذشته همه جنبـه های جامعه را متحول کرده است. از زمانی که اینتل

اولین ریزپردازنده جهان را در سال 1971 معرفی کـرد ، سـرعت پیشرفـت در قابلیت های محاسبات بسیار

نفس گیر و بی امان بوده است.مطابـــق با قانـــون مور ، تـراشـه هـای رایـانـه ای امروزه میلیون ها برابر

قـدرتـمـنـدتـر از پنجاه سال پیش هستند.با این حال ، در حالی که قدرت پردازش در طی چند دهه به سرعت

رشد کرده است ، معماری اساسی تراشه رایانه تا همین اواخر تا حد زیادی ثابت مانده است. 

هوش مصنوعی چگونه باعث هدایت رنسانس سیلیکونی می شود ؟

هوش مصنوعی در عصـر طـلایـی جـدیـدی از نـوآوری هــای نـیـمـه هـادی بـه وجـود آورده است. خواسته های

بی نظیر و فرصت هـای بــی حد و حصر یادگیـــری ماشینـی ، بـــرای اولـیـن بـار در دهـه هــا ، کـارآفـرینـان را

وادار کرده است که حتی اساسـی تـریـن اصـــول مـعـمـاری تـراشـه را مــورد بـررسـی و تجدید نظر قرار دهند.

هدف آنها طراحـی نوع جتدیـد تراشـه ، ساختـه شـده بـرای AI است که به نسل بعدی محاسبات نیرو می بخشد.

این بزرگترین فرصت بازار سخت افزار  امروز است.تا به ایـنـجـا تـراشـه ای که هـوش مـصنـوعی را همراهی 

کــرده است GPU (واحد پـــردازش گرافیکی) است.معــماری GPU در اواخر دهه 1990 توسط انویدیا برای

 بازی های کامپیوتری اختراع شد. به منظور ارائه گرافیک دقیــق بازی های رایانه ای با نرخ فریم بالا، GPU

ها برای تحلیل مداوم مقدار زیادی از داده ها ساخته شدند. بر خــلاف CPU ها ، GPU ها می توانند هزاران

محاسبه را به طور مــوازی انجـــام دهند. در اوایــل ســال 2010 ، جامعه AI متوجه شد که تراشه های بازی

Nvidia در واقع برای تحمل انواع کارهایی که الگوریتم های یـادگیری مـاشین انجام می دهند، مناسب بودند.

GPU از طریق این شانس خوب خوب ، بازار جدید و گسترده ای پیدا کرده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.