دامین ai در حال گسترش است

دامین ai در حال گسترش است

در دنیای دیجیتال امروز اینترنت حرف اول را می زند. در ایــن شــرایط دامین ai. در حال گشترش است

جای تعجب نیست که تعداد استفاده از این دامین در حال اضافه شدن است زیرا هوش مصنوعی فناوری است

که در حال گسترش در دنیا است. بدون شک تمامی صنعـت هـا حداقـل در یک بخشــی از کار خود از این 

فناوری استفاده کرده اند. حالا آیا این دامنه در لیست دامنه ها خواهد ماند یا فقط یک فاز کوتاه مدت خواهد

داشت.

 دامین .ai چیست؟

ایـن دامیـن در واقـع مـتـعلق به آنگولا که یک کشور تحت سلطه انگلستان است ، می باشد اما با حجوم 

  تعداد زیـادی از شـرکـت هـای هـوش مـصـنـوعـی بـه سـوی ایـن پسـوند بـه نظـر می رسـد که این دامنه 

صرفا برای شرکت های هوش مصنوعی ساخته شده است. اگر کمی به عقب تر برگردیم می بینیم که این

دامنه در سال 1995 ساخته شده اما تا سال 2009 استفاده زیادی از آن نمی شد. در این زمان بود که 

شرکت های هوش مصنوعی شـروع به استـفاده از ایـن دامنه کردند. و در آن سـرمایه گذاری کردنـد. در

حال حاضر این پسوند تقریبا با هر شــرکت هوش مصنوعی یا روباتیک در ارتباط است. اما چرا باید در

این دامنه سرمایه گذاری کرد؟ یکی از دلایل این است که این دامنه ها معمولا از دامنه com. ارزان تر

هستند. مورد دوم این است که اقلب نام های خوب در com.قبلا خریداری شده و یا اگر هم موجود باشـد،

بسیار گـــران هستند.بر خــــــلاف دامنه ai , com بسیار جدید است و یافتن نــام خوب راحت تر خواهد

بود. در حـــال حاضر بازار این دامنه برای حـجـوم استـارت آپ ها بسیـار داغ است. اگـر تعداد بالایی از 

نام های خوب را خریـداری کنیـد مـی توانیــد با قیمت هــای مناسب آنــها را دوباره بفروشید. باید دقت 

داشته باشید که این دامنه بسیار کوتاه است و به راحتی در ذهن مخاطب جای می گیرد. 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.