اشتغال زایی با هوش مصنوعی در آینده

اشتغال زایی با هوش مصنوعی در آینده

طبق پیش بینی محققان اشتغال زایی با هوش مصنوعی در آینده بیش از ده میلیون موقعیت شغلی خاهد بود.

فناوریهای نوین نظیر Deep Learning و Machine Learning در واقع همان معنی نو آوری هستند.

با حضور این فناوری های نو ظهور هوش مصنوعی معنای جدیدی به برنامه های دید کامپیوتری داده شده.

درمـجمـوع ، رشــد ایـــن فنـــاوری هــا بـــه رشـــد صعـــودی در بـــازار هـــوش مصنوعی کمک می کند.

Analytics Insight تخمیـــن مـــی زنـد که بازار جهانی هوش مصنوعی با رشد 29.0 درصد از 42.8

میلیارد دلار آمریکا در سال 2019 به 152.9 میلیارد دلار در سال 2023 خواهد رسید.

رشد اشتغال زایی با ورود هوش مصنوعی

بـا وجـود هـمـه فـرصتـهای شــکوفـــایی هـــوش مـــصنوعی ، بسیــاری ازفاصلــه ها هنــوز بین نمی روند.

بزرگترین دلیل این امر شکــاف مهـــارتی است.طبق گزارش Analytics Insight ، شکاف مهارت جهانی

در زمـیـنـه هـوش مـصـنـوعـی 66 درصـد در ســـال 2020 خــواهـد بود برای برطرف کردن این شکاف ،

دانشگاه ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در سـراسـر جهـان بـرنـامـه هـای

درسـی مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارائه دانش و تجربیات مرتبط با صنعت برای متخصصان

جــوان در جهــت دستیـابی به فرصت های شغلی عالی راه اندازی کرده اند.دانشجویان با انجام این دوره ها

می توانند مهارتهای خود را در رویکردهای مختلف هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین ، یادگیری عمیق

و ســایـر تـکـنـیـکهـا پــرورش دهند.حتی اگر قرنطینه شدن به عنوان اقدام پیشگیرانه برای ویروس کرونا ،

 دانشجویان و متخصصان را برای استفاده از چنین فرصتهای فراگیری محدود کرده، بستـــر هــــای آموزش

آنــلاین تـــوسط بسیاری از موسسات نیز در حال مهار این مسئله هستند.دانشجویان هوش مصنوعی باید از

زمان قرنطینه خود به خوبی استفاده کنند و خودشان را آموزش دهند و در تلاش باشند تا نه تنها زنده بمانند

بلــکه در یــک بــازار فنـــاوری بسیار رقابتی پس از همه گیری در برتری قرار بگیرند تا بتوانند در بازار

پیشرفت کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.