هوش مصنوعی کنترل میگرن را انجام می دهد

هوش مصنوعی کنترل میگرن را انجام می دهد

دانشمندان نروژی برنامه ای راساخته اند که از هوش مصنوعی برای کمک به مبارزه با میگرن استفاده می کند.

 یک جلسه آموزشی روزانه 10 دقیقه با این برنامه می تواند حملات میگرنی را در بسیاری از بیماران کاهش دهد.

از هر 7 نفر یک نفر از میگرن رنج می برند و یک صـــد نـــفر از آنــــها نیز دچــــار ســــردرد مزمن می شوند.

داروهای سنتی میگرن به بعضی افراد کمک می کند اما اغلب عوارض جانبی دارند. استفـــاده از دارو در اصل در

هنگام استفاده از این نرم افزار دیگر ضروری نیست.

کارایی های استفاده از برنامه هوش مصنوعی میگرن

پیشبینی میگرن : اختلال در سیستم عصبی خود مختار در نتیجه استرس می تواند حملات میــــــگرنی را برانگیزد.”

هنگامی که سیستم عصبی فعال می شود، تغییر در ضربان قلب، فشار عضلات و دمای بدن این امر را نشان می دهد.

معمولاً ، ما دسترسی مستقیمی به این تغییرات نداریم. با استــــفاده از سنـــسورهای بی سیــم برای نظارت بر آنها ،

کاربر می تواند خود را به طور مؤثر آموزش دهد تا آنها را کنتـــرل کند.برنامـه اطــلاعات راجــع به فرآیندهای بدنی

شخص از طریق دو سنسور فیزیکی دریافت می کند.همچنین حــــاوی یک پایگاه داده سردرد اســت کـــه در آن کاربر

اسـتـفــــاده از داروهــــای خـــود و مـــدت زمـــان ، قـــدرت و جـــایی کـــه در آن اســــت را وارد مــــی کـنـد.

ده دقـیـقـه تـمـریـن روزانـه: کـاربـر هـر روز یک جلسه آموزشی ده دقیقه ای را انجام می دهد. کاربر هر روز یک

جلسه آموزشی ده دقیقه ای را انجـام مـی دهد. سنـسور دیـــگری بـــرای اندازه گیری ضربان قلب و دمای بدن روی

انگشت خود قرار می گیرد.سنسورها داده ها را به صورت بی ســـیم بـه تـلـفـن هـوشمند کاربـــر ارســـال می کنند و

قابل مشــاهده خـــواهد بــــود.ایــده این است که بیماران متوجه ارتباط بین سیگنالهای بدن و احساساتی که در بدن

خود می کنند می شوند. این فرایند ها می تواند به جلوگیری از حملات میگرنی کمک کند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.