عوارض کلیوی covid-19 با هوش مصنوعی بهبود پیدا می کند

عوارض کلیوی covid-19 با هوش مصنوعی بهبود پیدا می کند

براساس بیانیه مطبوعاتی RenalytixAI ، آزمایش بالینی با قابلیت هوش مصنوعی برای بیماری های با عوارض کلیوی ،

معروف به KidneyIntelX ، در یک مطالعه استفاده خواهد شد،

تا توانایی پیش بینی کننده آن برای ارزیابی خطر بروز عوارض جانبی کلیه در بیماران مبتلا به COVID-19 مشخص شود.

ابزار و دستگاه در این زمینه توسط محققان دانشکده پزشکی Icahn

در کوه سینای توسط یک مطالعه از بیماران بستری در کوه سینای با ویروس بررسی می شود.

انگیزه انجام این آزمایش پیش بینی موارد عمده حوادث غیرمترقبه کلیه و بهبودی، از تعداد زیاد موارد در کلانشهر نیویورک ناشی می شود ،

در حالی که بیمارستان مونت سینای و سیستم بهداشت کوه سینای “به شدت تحت تأثیر حوادث زیاد کوید” قرار دارند.

این ابزار چکونه عوارض کلیوی راتشخیص خواهد داد؟

20% از بیمارانی که covid-19 دارند به عارضه کلیه دچار می شوند.

بسمارنی که AKI دارند دو تا هفت برابر بیمارانی که فاقد آن هستند، مرگ میر دارند.

محققان روی ویژگیهای بالینی و نشانگرهای زیستی از جمله

“نشانگرهای بیشمار پلاسما و پروتئومیک ادرار و توالی RNA” تمرکز خواهند کرد.

نمونه های خونی که از اوایل ماه آوریل از بیماران بستری در بیمارستان جمع آوری شده است ، در این تحقیق استفاده می شود.

استیون کوکا ، MD ، یکی از بنیانگذاران RenalytixAI و همکار تحقیق در این مطالعه ، گفت:

“با توجه به شواهدی مبنی بر وجود التهاب سیستمیک گسترده و همچنین آسیب لوله های کلیوی در بیماران مبتلا به COVID-19

، RenalytixAI  به خوبی در موقعیتی قرار گرفته است تا بتواند نقش مهمی در درک اینکه کدام بیماران بالاترین خطر عوارض شدید کلیه را دارند، ایف می کند.

وی افزود: احتمالاً اثرات مخرب طولانی مدت در مورد عفونت COVID-19 را تجربه می کنیم.

استفاده از این فناوری ها موجب می شود تا خطا های انسانی مربوط یه کادر درمان به حد اقل برسد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.