سلاح های خودمختار هوش مصنوعی

سلاح های خودمختار هوش مصنوعی

سلاح های خودمختار کشنده (LAWs) نوعی از روبات های نظامی مستقل است که می تواند بر اساس محدودیت ها

و توضیحات برنامه ریزی شده ، به طور مستقل اهداف را جستجو کنند  و با آنها درگیر شوند.

این روبات ها در تمامی اقلیم ها چه زمین چه آب و چه هوا کاربرد دارند

استقلال سیستم های فعلی محدود شده است و دستور درگیری نهایی را انسان ها صادر می کنند

البته واژه خودمختار بسته به زمینه استفاده معنی های متفاوتی داردبرای مثال در مهندسی به دستگاه های خود کار گفته می شود

در علوم انسانی و فلسفی به ادراک مستقل گفته می شود و اما در صنعت نظامی اینگونه نیست

در این صنعت با توجه به این که این تعریف توسط چه کسی صورت می پذیرد  تفاوت های وجود دارد

اما یک تعریفی که می توان از آن داشت که توسط هیثر راف بیان شده این است که :

سلاح های خودمختار سیستم های تسلیحاتی مسلحی هستند ،که قادر به یادگیری و تطبیق عملکرد آنها در پاسخ به تغییر شرایط محیطی که در آن مستقر شده اند هستند.

دسته بندی سلاح های خودمختار

این دسته از سلاح ها به دو گروه کلی تهاجمی و دفاعی دسته بندی می شوند

قدیمی ترین سلاح دفاعی این دسته مین ها هستند که از حدود 1600 میلادی وجود داشته اند

این دسته از سلاح ها در معاهده اتاوا در سال 97 میلادی توسط بعضی از کشور ها ممنوع اعلام شده اند

برخی از نمونه های فعلی LAW ها سیستم های محافظتی فعال هستند

مانند سیستم های CIWS با هدایت رادار که برای دفاع از کشتی ها استفاده می شوند.

سلاح های تهاجمی سیستم هایی با درجه بالاتری از استقلال شامل هواپیماهای بدون سرنشین یا هواپیماهای جنگی بدون سرنشین هستند

که می تواند به طور مستقل جستجو ، شناسایی و یافتن دشمنان را انجام دهد.

و فقط در صورت داشتن مجوز ماموریت ، با یک هدف درگیر می شوند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.