خطر هوش مصنوعی بحثی میات انسان و ربات

خطر هوش مصنوعی بحثی میات انسان و ربات

یک ربات مجهز به هوش مصنوعی در مورد خطر هوش مصنوعی با انسان بحث کرده است

– اعضای مخاطب را به شدت متقاعد کرده است که هوش مصنوعی منفعت بیشتری نسبت به ضرر دارد

بحث کننده یک ربات از IBM است که توسط دو انسان برای هر دو سوی بحث کمک می شود

این ربات با صدای یک خانم با جمعیت در دانشگاه اتحادیه کمبریج صحبت کرد

AI با استفاده از استدلال هایی که از بیش از 1100 مورد ارسالی بشر قبل از زمان ارائه شده بود ، بیانیه های آغازین هر طرف را ارائه داد.

ربات ابتدا راجع به خطر هوش مصنوعی گفت و اینکه چه پیامد هایی خواهد داشد

سپس گفت: هوش مصنوعی قادر به گرفتن تصمیم های اخلاقی نیست چون اخلاق مختص انسان است

در ادامه ربات افزود :

شرکت های هوش مصنوعی هنوز هم تخصص کمی در مورد چگونگی ارزیابی درست مجموعه داده ها و فیلتر کردن تعصب الگوریتمی دارند. “

هوش مصنوعی از نرم افزار معروف به “سخنرانی توسط جمعیت” برای تولید استدلال های خود پیرو خطر هوش مصنوعی استفاده کرد ،

و استدلال هایی را که افراد بصورت آنلاین ارسال می کردند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

هوش مصنوعی در استدلالهای خود منسجم بود اما چند لغزش داشت.

برای مثال در مورد توانایی در انجام کارهای روزمره و تکراری که چند بار آنا را تکرار کرد

همچنین نمونه های دقیقی برای پشتیبانی از ادعاهای خود ارائه نمی داد.

ربات خطر هوش مصنوعی را رد می کند

هوش مصنوعی سپس شروع به گفتن مزایای وجود خود گفت و اینکه می تواند اشتغال زایی کند

اما با اشاره به اینکه در حوضه های مثل تحصیل و پرستاری دیگر نیازی به انسان نیست

گفته های خود مبنی بر مزایای هوش مصنوعی را زیر سوال برد

اما در آخر تیم مخالف با داشتن اندکی بیشتر از 50% امتیاز برنده شد

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.