اتومبیل های خود ران تیغ دو لبه

اتومبیل های خود ران تیغ دو لبه

اتومبیل های خود ران به نقل از نشریه گیگابت:

این فنــــــاوری موجـــب آسایش و امنیت در جــاده ها می شوند اما

این خطر را در پی دارن که فرصت های شغلی را از راننده ها بگیرند

در بــــدترین حالت این رکود شغـــلی در مشاغل مرتبـــط خواهد افتاد

و در بهترین حالت اتومبیل های خود ران این بازخورد را خواهد داشت تا از حجم مشاغل فیزیکی بکاهد

و به رشد مشاغل مطلوب تری منجر شود مشاغلی که از نظر فیزیکی دشوار نیستند

اما همان طور که مشخص است بدترین اتفاق ممکن چندین دهه با ما فاصله دارد

و چندین دلیل وجود دارد که این تغییر آنچنان هم بد نیست

اتومبیل های خود ران یک پنجم مشاغل را تهدید می کنند

گزارش سال 2017 از اقتصاد و آمار و مدیریت وزارت بازرگانی نشان می دهد مشاغل مرتبط با رانندگی حدود 15.5 میلیون نفر را در آمریكا استخدام می كنند.

به گفته متخصصان این فناوری دارای پنج مرحله است که در رده 0 کاملا دستی است

و مرحله 5 کاملا خودکار خواهد بود که هنوز چند دهه با این مرحله فاصله داریم

هم اکنون نمونه هایی از اتومبیل های خود ران که وجود دارند در مرحله 2-3 هستند

بنابراین بسیاری از مسئولیت ها در رانندگی هنوز در اختیار انسانها است به ویژه در مناطق شهری

و به احتمال زیاد زمانی که مرحله پنجم عملی شود ابتدا در جاده های بین شهری توسعه می یابد

حتی اگر اتومبیل ها به صورت کاملا خود ران وارد بازار شوند باز جای رانندگان را به صورت کامل نخواهند گرفت

انسان ها کار های بیشتری از رانندگی را انجام می دهند مثل:

بررسی وسایل نقلیه ، تعمیر وسایل نقلیه که در وسط جاده خراب می شوند ، بارگیری و ایمن سازی محموله و ارائه خدمات به مشتریان

اکثر این وظایف فراتر از حد اتوماسیون هستند و فقط انسان قادر به انجام آنها است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.