هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)

هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نوعی دانش کامپیوتر است. این مقاله برخی از نکات را که بر اساس آن می توان بین این دو اصطلاح تفکیک کرد، بحث می کند.

بررسی اجمالی

هوش مصنوعی:

 کلمه هوش مصنوعی شامل دو کلمه “مصنوعی” و “هوش” است. مصنوعی اشاره به چیزی است که توسط انسان یا غیر طبیعی ساخته شده است و هوش به معنای توانایی درک یا فکر است. تصور غلطی وجود دارد که هوش مصنوعی یک سیستم است، اما این یک سیستم نیست. AI در سیستم اجرا می شود. تعریف زیادی از AI وجود دارد، یک تعریف می تواند باشد: “این مطالعه نحوه آموزش کامپیوترها است تا کامپیوترها بتوانند کارهایی را انجام دهند که در حال حاضر انسان بتواند بهتر عمل کند.” بنابراین این هوش است که ما می خواهیم همه آنها را اضافه کنیم توانایی های دستگاهی که انسان را شامل می شود.

یادگیری ماشین:

 یادگیری ماشین یادگیری است که در آن دستگاه می تواند بدون داشتن برنامه صریح برنامه خود  را یاد بگیرد. این نرم افزار AI است که سیستم را قادر می سازد به طور خودکار از تجربیات یاد بگیرند و بهبود یابند. در اینجا می توانیم یک برنامه را با ادغام ورودی و خروجی آن برنامه تولید کنیم

هوش مصنوعی(Artificial  Intelligence or AI):

هوش مصنوعی اینگونه تعریف می شود، جایی که هوش تعریف می شود، کسب دانش هوشمند به عنوان توانایی برای کسب دانش و اعمال آن تعریف می شود.

هدف از AI افزایش شانس موفقیت و است نه دقت.

هدف دیگر این است که هوش مصنوعی را برای حل مشکل پیچیده شبیه سازی کنیم

هوش مصنوعی تصمیم گیری می کند.

AI منجر به ایجاد یک سیستم برای تقلید از انسان برای پاسخ دادن به رفتار های متفاوت در شرایط مختلف است.َراه حل بهینه را پیدا خواهد کرد

هوش مصنوعی (AI) منجر به هوش و عقل می شود

یادگیری ماشینی(Machine Learning)  :

یادگیری ماشین برای یادگیری ماشین است که به عنوان کسب دانش یا مهارت تعریف می شود

هدف این است که دقت را افزایش دهیم، اما برای موفقیت اهمیتی ندارد

این دستگاه مفهومی ساده، داده ها را دریافت می کند و از داده ها یاد می گیرد.

هدف این است که از داده های مربوط به وظایف خاص یاد بگیریم تا کارایی دستگاه را به حداکثر برسانیم.

یادگیری ماشین به سیستم اجازه می دهد چیزهای جدید را از داده ها یاد بگیرد.

این شامل ایجاد الگوریتم های یادگیری خود می شود.

یادگیری ماشین تنها راه حل برای اینکه آیا بهینه است یا نه، خواهد رفت.

یادگیری ماشین منجر به تولید دانش می شود.