دید ماشینی

دید ماشینی

استفاده از روش های دیجیتال برای دید بخشیدن به ربات ها و ماشین ها
تشخیص پلاک

تشخیص پلاک

با ترکیب پردازش تصویر و پردازش متن می توان شماره های پلاک خودرو ها را بررسی نمود
تشخیص چهره

تشخیص چهره

تشخیص چهره یکی از پر کاربرد ترین تکنیک های پردازش در تصاویر می باشد که به کمک آن امنیت را تامین می کند.
تشخیص رفتار

تشخیص رفتار

با استفاده از این فناوری می توانیم رفتار های مورد نظر را در محیط ها و سازمان ها شناسایی و تحلیل نمود.
تشخیص رعایت ایمنی

تشخیص رعایت ایمنی

طراحی و توسعه سامانه های مبتنی بر پردازش تصاویر برای کنتــرل استفــاده افـــراد از لوازم حفاظت شخصی در کارگاه ها