نمایش نقاط پر ازدیاد

نمایش نقاط پر ازدیاد

با استفاده از هیت کمپ شما می توانید نقاطی را که در محیط شما پر رفت و آمد و پر ازدیاد هستند را شناسایی کنید.
بالا بردن حجم فروش

بالا بردن حجم فروش

فناوری هیت مپ با در اختیار قرار دادن اطلاعات مفید فروش و در نتیجه سود مجموعه را بالا می برد.
تولید اطلاعات خام

تولید اطلاعات خام

هیت مپ می تواند اطلاعات خام فروشگاه شما را که قابل ثبت نیستند را به شما ارائه دهد.
کمک به مدیریت

کمک به مدیریت

با استفاده از داده های به دست آمده تیم مدیریت می تواند بهترین تصمیمات را در جهت بهبود فروش و پیشرفت مجموعه اتخاذ کند.