ویرا سگال کارو به منظور تسهیل ارتباط خود با کاربران ، اطلاعات تماس خود را ارائه می‌نماید. کاربران عزیز می‌توانند با استفاده از اطلاعات تماس ذیل ما را از نظرات و پیشنهادات خود مطلع سازند و ما را در جهت رسیدن به اهداف شرکت یاری دهند