هوش  مصنوعی در موفقیت تجاری

هوش مصنوعی در موفقیت تجاری

هوش مصنوعی در موفقیت تجاری آینده نقش خواهد داشت با این که این فناوری جدید نیست و از اواسط قرن بیستم به همگان معرفی شد، امروزه در نقطه عطف خود ...
هوش مصنوعی در سمعک

هوش مصنوعی در سمعک

هوش مصنوعی در سمعک استفاده می شود و به کم شنوایان کمک می کند. شرکت ویسپر که تولید کننده سمعک است مدل جدید سمعک خود را که مجهز به هوش ...
هوش مصنوعی و تحصیلات آنلاین

هوش مصنوعی و تحصیلات آنلاین

هوش مصنوعی و تحصیلات آنلاین بعد از همه گیری ویروس کرونا بسیار تغییر کرده و امکان دارد برخی از این تغییر ها هرگز به حالت سابق برنگردد که البته می ...
تشخیص سلامت روان با یادگیری ماشینی

تشخیص سلامت روان با یادگیری ماشینی

با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی تشخیص سلامت روان با یادگیری ماشینی امکان پذیر شده است. راهی برای استفاده از تشخیص سلامت روان با یادگیری ماشینی برای شناسایی دقیقتر ...