هوش

...

فلسفه هوش مصنوعی

تقریبا هر کاری که ما انجام می دهیم دارای فلسفه خاصی است و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ...
هوش مصنوعی و معماری
...

هوش مصنوعی و معماری

5 راه که هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) معماری(Architecture) را تغییر داده استهوش مصنوعی از داده ها برای تغییر جهان استفاده ...