هوش مصنوعی

...

Otel Yapay Zekası

Otel Yapay Zekası İran hotelleri yapay zeka teknolojisine sahip olacaklar. Her ülkenin karl kaynaklarından biri otelciliktir. Ancak, otel yönetimi ve müşteri ...
VSK earthquake
...

VSK earthquake

یکی از خطراتی که کشور عزیـزمان ایران را همواره تهدید میکند زلزله است. حال وقت آن رسیده تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیــا به مقابله با آسیــب های این بلای طبیعی بپردازیم.