هوش مصنوعی مدیریت پاساژ

Passage Yapay Zeka
...

Passage Yapay Zeka

سیستم مدیریــت هوشمند پاساژ ویرا سگال کارو با استفاده از الگوریتـــم های هوش مصنــوعی این شرکت باعث سود آوری هرچه بیشتر مرکز خرید و مدیریتی و….