هوش مصنوعی مدیریت بحران

...

هوش مصنوعی

رتبه ایران در رمینه هوش مصنوعی در دنیا و رقیب اصلی آن ، نقش آفرینی شرکت های هوش مصنوعی ایرانی

...

مدیریت بحران زلزله

یکی از خطراتی که کشور عزیـزمان ایران را همواره تهدید میکند زلزله است. حال وقت آن رسیده تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیــا به مقابله با آسیــب های این بلای طبیعی بپردازیم.