تماس بگیرید

09125273491

هوش مصنوعی برای معلولین

هوش مصنوعی در خدمت معلولین

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence or AI)برای دسترسی افراد معلول کمک می کند. فن آوری ها به حل مسائل عمومی دسترسی، …

ادامه مطلب
هوشمند سازی و هوش مصنوعی در بیمارستان و مراکز درمانی

هوش مصنوعی بیمارستان ایران

هوشمند سازی و بهره مندی از هوش مصنوعی در بیمارستان و مراکز درمانی ایران هوش مصنوعی ( AI ) شاخه …

ادامه مطلب
هوش منصوعی مدیریت پاساژ - پاساژ هوشمند

هوش مصنوعی مدیریت پاساژ -پاساژ هوشمند ویرا سگال – VSK company

سیستم مدیریت هوشمند پاساژ ویرا سگال کارو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی این شرکت باعث سود آوری هرچه بیشتر مرکز خرید و مدیریتی و….

ادامه مطلب
دلایل هوشمند سازی شهر های دنیا

چند دلیل برای اینکه شهرها باید هوشمند شوند

چند دلیل برای اینکه شهرها باید هوشمند شوند

ادامه مطلب

09125273491
info@vira-sk.com
تهران - شهرک غرب - بلوار دریا