فلسفه هوش مصنوعی

...

فلسفه هوش مصنوعی

تقریبا هر کاری که ما انجام می دهیم دارای فلسفه خاصی است و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ...