شرکت هوش مصنوعی

...

انواع هوش مصنوعی

با کمک انواع هوش مصنوعی امروزه این فناوری نه تنها با ما صحبت می کند بلکه اتومبیل ها را کنترل می ...
...

هوش مصنوعی در عکاسی

امروزه هوش مصنوعی یک انقلاب در صنعت عکاسی به وجود آورده است. شبکه های عصبی و یادگیری ماشینی اقدامات ویرایش پیچیده ...