برترین شرکت هوش مصنوعی

...

هوش مصنوعی IBM

هوش مصنوعی IBM: در طی اجلاس هوش مصنوعی IBM مجازی این هفته ، این شرکت به روزرسانی خود را در مورد ...
...

هوش مصنوعی و شغل

شاید به نظر برسد که رابطه هوش مصنوعی و شغل ملزم به یادگیری برنامه نویسی باشد اما در واقع اینگونه نیست. ...