برترین اپراتور هوش مصنوعی

...

هوش مصنوعی IBM

هوش مصنوعی IBM: در طی اجلاس هوش مصنوعی IBM مجازی این هفته ، این شرکت به روزرسانی خود را در مورد ...
...

انواع هوش مصنوعی

با کمک انواع هوش مصنوعی امروزه این فناوری نه تنها با ما صحبت می کند بلکه اتومبیل ها را کنترل می ...
...

هوش مصنوعی در عکاسی

امروزه هوش مصنوعی یک انقلاب در صنعت عکاسی به وجود آورده است. شبکه های عصبی و یادگیری ماشینی اقدامات ویرایش پیچیده ...
...

فلسفه هوش مصنوعی

تقریبا هر کاری که ما انجام می دهیم دارای فلسفه خاصی است و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ...