پروژه های فاینال

...

Otel Yapay Zekası

Otel Yapay Zekası İran hotelleri yapay zeka teknolojisine sahip olacaklar. Her ülkenin karl kaynaklarından biri otelciliktir. Ancak, otel yönetimi ve müşteri ...
VSK earthquake
...

VSK earthquake

یکی از خطراتی که کشور عزیـزمان ایران را همواره تهدید میکند زلزله است. حال وقت آن رسیده تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیــا به مقابله با آسیــب های این بلای طبیعی بپردازیم.

Akıllı ev Vira
...

Akıllı ev Vira

سیستم مدیریــت خانه هوشمندــی که شرکت ویرا سگال برای اولیــن بار ارائه کــرده است با قابلیـت های فراوان و جامع خود باعث دگرگـونی این صنعت در ایران خواهد شد

Passage Yapay Zeka
...

Passage Yapay Zeka

سیستم مدیریــت هوشمند پاساژ ویرا سگال کارو با استفاده از الگوریتـــم های هوش مصنــوعی این شرکت باعث سود آوری هرچه بیشتر مرکز خرید و مدیریتی و….

...

Hastane Yapay Zekası iran

İran Hastanelerinde ve Tıp Merkezlerinin akıllılaştırılması ve Yapay Zekadan Yararlanması.Yapay Zeka (AI), bilgisayar biliminin dallarındandır ki farklı durumlarda insanlar gibi ...