2020-08-09 - شرکت هوش مصنوعی ویرا سگال کارو

...

هوش مصنوعی و شغل

شاید به نظر برسد که رابطه هوش مصنوعی و شغل ملزم به یادگیری برنامه نویسی باشد اما در واقع اینگونه نیست. ...